Reis- en betalingsvoorwaarden Samen wandelen in Portugal | Versie 02-01-2021

Aanmelding en betaling
Na aanmelding ontvangt u van ons per e-mail een boekingsbevestiging/nota van uw reis. Wij vragen u daarin om een aanbetaling van 25% van de reissom. De aanbetaling dient 1 week na ontvangst van de boekingsbevestiging te zijn voldaan. Het resterende bedrag dient u uiterlijk zes weken voor vertrek te hebben voldaan aan ons. Indien de overeenkomst binnen 6 weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet de gehele reissom per direct worden voldaan.

Aansprakelijkheid
Schade als gevolg van omstandigheden, of schade die volgens de wet en/of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet te wijten zijn aan de schuld van de reisorganisator, kunnen de stichting niet worden toegerekend.

Bij schade die komt door het schrappen of vertragen van vliegdiensten kan geen aanspraak worden gemaakt op restitutie van (delen van) de reissom.

Als de reiziger niet op tijd op de afgesproken plaats is van de transferbus op het vliegveld dient hij zelf vervoer te regelen (bijvoorbeeld de snelbus) om naar de wandellocatie te komen.

De reiziger loopt de wandeltochten op eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf zorg te dragen voor een annulerings- en reisverzekering. Dit laatste is verplicht en behoort minimaal een dekking te bevatten voor geneeskundige kosten en ongevallen.

Wijziging Accomodatie
Samen wandelen in Portugal heeft het recht om de accomodatie te wijzigen. Het alternatieve aanbod dient minstens gelijkwaardig te zijn. De gelijkwaardigheid van vervangende accommodatie moet blijken uit: de ligging van de accommodatie, de aard en klasse van de accommodatie en de faciliteiten die de accommodatie biedt.

Verplichtingen van de reiziger
Van de reizigers wordt een goede lichamelijke en psychische conditie verwacht. Wanneer er sprake is van een beperkte mobiliteit moet dit vermeld worden bij de aanmelding. De reiziger draagt (wandel)schoenen met een goed profiel in de zool en stevigheid voor de enkels en neemt maatregelen tegen (zon)verbranding en/of dorst.

Onvoldoende deelname
Samen wandelen in Portugal heeft het recht om bij onvoldoende deelname aan een reis, de betreffende reis te annuleren. U wordt hiervan uiterlijk 3 weken voor vertrek, maar meestal eerder, op de hoogte gesteld. Reeds betaalde bedragen zullen dan direct worden geretouneerd.

Klachten
Eventuele klachten moeten zo spoedig mogelijk op de plaats van bestemming te worden gemeld aan de lokale vertegenwoordiger van Samen wandelen in Portugal. Als de klacht niet naar tevredenheid is opgelost kan de reiziger binnen uiterlijk één maand na terugkeer in Nederland de klacht schriftelijk en gemotiveerd bij Samen wandelen in Portugal kenbaar maken. Mocht de reiziger menen dat de klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld en partijen samen niet in redelijkheid tot een juiste oplossing kunnen komen, dan kan de reiziger het geschil tot uiterlijk drie maanden na afloop van de reis voorleggen aan de bevoegde rechter in Nederland.

Annulering
Wij raden iedere deelnemer aan zelf een reisverzekering en met name een annuleringsverzekering af te sluiten. Doe dit bij voorkeur binnen een week na ontvangst van de boekingsbevestiging/nota, anders loopt u de kans dat de verzekeraar niet meer aan uw wens wil voldoen. Annulering dient u schriftelijk aan ons bekend te maken, na ontvangst van uw annulering krijgt u van ons een brief voor uw (annulerings)verzekeraar. Indien u annuleert bent u Samen wandelen in Portugal de volgende bedragen verschuldigd:
> tot 4 weken voor vertrek: 25% van de reissom
4 tot 3 weken voor vertrek: 75% van de reissom
< 3 weken voor vertrek: 100% van de reissom

Delen / Share